151/19 Doplnění dokumentu Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů; T: 28.11.2019

Principem nově navrhovaného Doplnění státní surovinové politiky je naplnit Programové prohlášení vlády, tedy v oblasti státní surovinové politiky především zajistit, aby byly důsledně hájeny vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin, především strategických surovin. Na základě usnesení vlády č. 713 z roku 2017 provedla Česká geologická služba posouzení významu strategických komodit pro hospodářství České republiky. Na základě posouzení byl seznam kritických surovin ČR zredukován na tyto komodity: antimon, beryllium, fluorit, germanium, chróm, indium, kobalt, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných zemin, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit a wolfram, tantal, zirkonium, titan. Jako superkritické suroviny, které v podmínkách ČR vyžadují mimořádnou pozornost, byly určeny komodity: lithium (+rubidium, + cesium), zlato, uran.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/