150/17 Nař. vl. o výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky; T: 9.10.2017

Cílem návrhu je stanovit, že (1) stávající ustanovení nařízení o veřejném rejstříku lze aplikovat i v případě evidence svěřenských fondů, (2) formulář pro zápis do evidence skutečných majitelů je možné vyplnit výhradně elektronicky a (3) zaslat takový formulář soudu lze jak v elektronické, tak v listinné podobě.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/