150/16 Novela zákona v souvislosti s ochranou oznamovatelů; T: 19.8.2016

Cílem návrhu zákona je navrhnout takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude znamenat co nejmenší zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň zajistí zvýšenou ochranu v pracovněprávních vztazích a služebních poměrech osobám, které ve veřejném zájmu a za stanovených podmínek učinily důvěryhodné oznámení o podezření na protiprávní jednání. Neméně důležitým cílem tohoto návrhu zákona je poskytnout oznamovatelům lepší procesní postavení v případných soudních sporech se zaměstnavatelem. Česká republika zatím nemá právní úpravu, která by jasně vyjadřovala prospěšnost tohoto jednání, a díky které by oznamovatel požíval v zaměstnání ochrany před postihem či znevýhodněním v souvislosti s učiněným oznámením. Výjimku představuje pouze nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřením souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, které se však vztahuje pouze na státní zaměstnance ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Související soubory

/jak-na-