150/13 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; T: 1.11.2013

Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů se provádí na základě zmocnění § 390 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a pro oblast občanskoprávní podle § 447 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.

 

Podle výše uvedených zmocnění vláda může, vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit pro zaměstnance, kterým vznikla škoda v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a pro občany, kterým vznikla škoda v důsledku úrazu způsobeného jim jiným subjektem, podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která jim v této souvislosti přísluší. Totéž platí i pro pozůstalé po uvedených zaměstnancích a občanech.

Důvodem je skutečnost, že z důvodu principu výpočtu výše uvedených náhrad (jakékoli zvýšení dosahovaných výdělků nebo invalidních důchodů má za následek snížení poskytované náhrady), dochází k reálnému zvýšení pobíraných částek, na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/