150/11 Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013; T: 11.7.2011

Předkládaný souhrnný materiál představuje první fázi přípravy zaměření budoucí kohezní politiky po roce 2013. Výsledný soubor rozvojových priorit ČR schválený vládou se stane výchozím podkladem pro vyjednávání budoucí Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice mezi Českou republikou s Evropskou komisí, pro nastavení implementační struktury určené k naplňování stanovených priorit a pro nastavení zaměření operačních programů 2014–2020. V souvislosti s návrhem příštího víceletého finančního rámce, který má být zveřejněn Evropskou komisí na konci června 2011 a na základě návrhů nových nařízení, jejichž zveřejnění se očekává na podzim 2011, bude ministerstvo pro místní rozvoj v dalších fázích nadále intenzivně zpřesňovat zaměření budoucí kohezní politiky v podmínkách ČR tak, aby výsledná podoba finančních prostředků z EU v období po roce 2013 byla plně v souladu s požadavky Evropské komise i s potřebami ČR.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/