150/10 Zpráva o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR); T: 25.6.2010

Cílem předkládaného materiálu je informovat vládu o plnění úkolů formou předložení Metodického pokynu k přípravě a realizaci KIPR (dále jen Metodický pokyn), kterým byla aktualizovaná původní Metodika přípravy a realizace KIPR. Metodický pokyn bude vládou projednán, včetně návrhu na zavedení bodové bonifikace v rámci relevantních operačních programů ve výši 10% bodového zvýhodnění pro projekty v rámci schváleného KIPR a vycházející z této metodiky. Dále je předložen záznam z jednání Koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území a návrh postupu pilotního ověření této Metodiky na Šumavě.

Metodický pokyn představuje nástroj integrovaného plánování udržitelného rozvoje přinášejícího synergické efekty a založeného na územní koordinaci a meziresortní (mezioborové) spolupráci v oblastech specifických svou geografickou a ekonomickou okrajovostí, přísnějším režimem ochrany přírody a krajiny a negativními dopady strukturálních změn na ekonomiku regionu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/