150/09 Novelizace vyhlášky o centrální evidenci exekucí; T: 25.8.2009

Navržená právní úprava upravuje podrobnosti týkající se nové povinnosti soudních exekutorů zapisovat do centrální evidence exekucí údaje o dražbách nemovitostí, podniků a movitých věcí tak, že se konkrétně uvádějí údaje, které budou v centrální evidenci exekucí evidovány.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/