150/23 Akční plán přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025; T:11.9.2023

Akční plán úzce navazuje na Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025, dále jej aktualizuje a rozpracovává v souvislosti s nově vyvstalými výzvami i potřebami společnosti. Oproti Strategickému rámci, kde bylo v roce 2021 schválené tzv. desatero, má současné pojetí seniorské problematiky novou vizi, která je postavena na pěti pilířích politiky příprav na stárnutí: participace, zdraví a péče, bezpečí, resilience/odolnost, rozvoj/. Akční plán se opírá o principy udržitelného rozvoje společnosti, mezigenerační soudržnost a klade důraz na spolupráci všech aktérů a aktivní přístup k životu a zapojování se do společnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/