150/22 Rozpočet SFDI na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025; T: 14.9.2022

Rozpočet roku 2023 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí, které byly stanoveny celkem na 93,6 mld. Kč. Po dohodě s Ministerstvem dopravy byla celková čísla navýšena o 57,3 mld. Kč na výsledných 150,9 mld. Kč. Tyto nadpožadavky na navýšení dotace na krytí deficitu byly rovněž uplatněny směrem k Ministerstvu financí a očekáváme jejich potvrzení v dalších fázích projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023. Navýšení je určeno zejména na pokrytí rozestavěných investičních akcí a zahajování nových připravených akcí příjemců ŘSD a SŽ. Po tomto navýšení celkový rozpočet pro rok 2023 činí 150,9 mld. Kč. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 46,6 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 104,3 mld. Kč. Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u evropských zdrojů navýšena.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/