150/21 Novela některých vyhlášek o formulářových podáních při správě daní;T:12.10.2021

Úprava je vyvolaná zejména potřebou provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání a promítnutí souvisejících legislativních změn. Změna se týká těchto právních předpisů:

  • vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční
  • vyhlášky č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
  • vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
  • vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů.

V zásadě dochází pouze ke změně příloh těchto vyhlášek.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 10. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/