150/19 Vyhl. o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 3.12.2019

Novela upravuje především postupy související s registrací odběrných a předávacích míst a postupy pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku.