15/21 Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise; T:15.2.2021 do 12h

Dle schváleného statutu Uhelné komise z 30. července 2019 mají být dílčí výstupy Uhelné komise dopracovány nejpozději do 30. září 2020. V důsledku epidemiologické situace došlo k dílčímu zpoždění. V rámci 7. zasedání Uhelné komise, které proběhlo 26. listopadu 2020 byla schválena doporučení vládě ČR ve formě usnesení ze strany Uhelné komise. V rámci tohoto materiálu jsou předkládány průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 2. 2021 do 12h.