15/20 Novela zákona o podpoře nízkoemisních vozidel; T: 20.3.2020

Hlavní principy návrhu zákona spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve stanovených časových obdobích (od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030) při zadávání veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel, a dále při zadávání:
1. veřejných zakázek na poskytování stanovených služeb souvisejících s dopravou určených podle společného slovníku pro veřejné zakázky a
2. veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/