15/19 Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích; T: 22.2.2019

Obsahem předloženého návrhu zákona je především revize správního trestání v oblasti přestupků proti pravidlům silničního provozu včetně revize bodového systému. K navrhovaným změnám se přistupuje s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu by mělo vést nejen zpřísnění správních trestů, ale i celkové nastavení sazeb správních trestů tak, aby důsledně odpovídaly typové závažnosti přestupků, dále pak posílení možnosti vyřešit přestupek policií na místě a rovněž okamžité dočasné vyloučení z provozu řidičů, kteří postrádají základní předpoklady pro řízení.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/