15/18 NV seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí; T: 27.2.2018

V rámci vnitřního připomínkového řízení uplatnily vinohradnicko-vinařské svazy oficiální i pracovní cestou zásadní připomínky, které lze rozdělit na dvě skupiny.

1. První skupina, zastoupená zejména Svazem vinařů ČR, požaduje zachování stávajících vinařských obcí a tratí s tím, že je podle jejich názoru nutné prvotně vysazovat révu vinnou v již existujících viničních tratí a nerozšiřovat tento okruh lokalit určených k pěstování révy vinné pro výrobu vín s chráněným označením původu. Tato skupina dále zásadně nesouhlasí s rozšiřováním viničních tratí tam, kde se daná lokalita nachází mimo uznanou vinařskou podoblast, popř. vinařskou obec bez lokalit, kde je réva vinná pěstována.

2. Druhá skupina, zastoupená zejména Vinařskou asociací ČR, požaduje nebránit rozšiřování lokalit určených k pěstování révy vinné pro výrobu vín s chráněným označením původu.

/jak-na-