149/17 NV o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů; T: 9.10.2017

Návrh vyhlášky se předkládá za účelem provedení § 80 odst. 1 a 2 zákona o léčivech v jeho znění účinném od 1.1.2018. Návrh vyhlášky obsahuje úpravu způsobu vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům; postupu a podmínek pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů s centrálním úložištěm; způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři centrálnímu úložišti; způsobu evidence elektronických receptů; situací, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné a způsobu nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/