149/16 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2017; T: 11.8.2016

Hlavními strategiemi ČSÚ i nadále zůstává zvyšování efektivnosti procesů a produktivity práce, optimalizace zátěže respondentů při zachování kvality výstupů, maximalizace užitku a komfortu uživatelů. Mezi klíčové priority do roku 2020 patří podpora e-governmentu a aktivní implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému, přechod resortních statistik na ČSÚ a aktivní účast v procesu budování systému registrů ČR.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/