149/13 NV o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry; T: 7.11.2013

Vyhláška provádí zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž stanovuje pravidla pro zavedení a udržování řídicího a kontrolního systému, krytí a omezování rizik, uveřejňování informací a předkládání vybraných informací České národní bance. Účelem vyhlášky je splnění závazku harmonizovat tuzemskou právní úpravu v oblasti výkonu činnosti úvěrových institucí, především tuzemských bank, a obchodníků s cennými papíry s právními předpisy na úrovni Evropské unie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/