149/22 Novela nař. vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách;T:16.9.2022

Cílem navrhovaných změn je zaměřit se na potřebu vyšší přidané hodnoty podporovaných projektů a na silnější podporu nedostatkových výrobků nezbytných pro zajištění energetické soběstačnosti ČR.  Navrhovaná změna přinese větší transparentnost do systému investičních pobídek a povede k větší předvídatelnosti celého systému podpory. Přijetím změn se nepředpokládá významné zvýšení počtu podpořených projektů, a tedy ani zvýšení celkových závazků státního rozpočtu z přiznané veřejné podpory.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/