149/21 Novela vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;T:4.10.2021

V souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se navrhuje novela vyhl. č. 518/2004 Sb., a to zejména kvůli zrušení dosavadního příspěvku v době částečné nezaměstnanosti (§ 115) a jeho nahrazení příspěvkem v době částečné práce jako zcela novým institutem, který je zakotven v hlavě VII zákona o zaměstnanosti. Jedná o úpravu legislativně technického charakteru. Zrušením dosavadního § 115 zákona o zaměstnanosti se totiž stal § 27 vyhlášky, který se týká způsobu poskytování příspěvku v době částečné nezaměstnanosti a jeho splatnosti, nadbytečným.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021 12h.