149/20 Novela nař. vl. č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném; T:25.9.2020

Návrh nařízení vlády upravuje výši sazeb mýtného, slevy na mýtném a výši časového poplatku.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 9. 2020 do 12.00 hodin.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/