148/16 Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště; T: 10.8.2016

Problém, k jehož řešení by měl navrhovaný věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále též jen „zákon o hlubinném úložišti“) přispět, spočívá zejména v současné slabé právní úpravě zapojení obcí do procesu vyhledávání vhodné lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále též jen „hlubinné úložiště“), a obecně také v chybějící právní úpravě procesu výběru vhodné lokality hlubinného úložiště.

Dle předkládaného návrhu by k posílení role obcí mělo dojít poprvé ve fázi, v níž již budou na základě provedených geologických průzkumů vyhodnoceny dvě lokality jako nejvhodnější ze všech sedmi dosud zvažovaných lokalit (kandidátní lokality), tj. ve fázi před zahájením řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dlouhodobý proces, kdy v mezidobí může v důsledku výzkumu a technologického vývoje, eventuálně v důsledku politického vývoje, dojít k posunu v náhledu na problematiku nakládání s radioaktivními odpady, mělo by dojít k opakovanému zapojení obcí v další pokročilejší fázi výběru lokality, tj. ve fázi řízení o povolení k hornické činnosti pro zvláštní zásah do zemské kůry.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/