148/15 NV o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod; T: 14.8.2015

Vyhláška č. 5/2011 Sb. upravuje ve své příloze č. 1 normy jakosti podzemních vod a způsob stanovení prahových hodnot. Provedení směrnice však není správné, protože předmětná vyhláška nestanoví, v jakých případech mají být zavedeny přísnější prahové hodnoty tak, jak to vyplývá z bodu 3 přílohy I Směrnice 2006/118/ES.

1.1 Identifikace dotčených subjektů
a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP);

b) Ministerstvo zemědělství (MZe);

c) Správci povodí;

d) Jiné pověřené odborné subjekty: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ); Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. (VÚV TGM);

e) Subjekty, na které dopadají programy a opatření v případě, že bude v odůvodněných případech zavedeno dosažení přísnější prahové hodnoty pro daný ukazatel a vodní útvar.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/