148/14 NV o technických prohlídkách; T: 23.9.2014

Předkladatel přistoupil k přípravě novely prováděcí vyhlášky z důvodu, že se nemění základní principy činností v oblasti provádění technických prohlídek a měření emisí silničních vozidel, ale dochází ke zpřesnění současného znění s ohledem na vymahatelnost plnění předepsaných úkonů, vytvoření podmínek pro zlepšení dohledu nad technickým stavem silničních vozidel a zajištění odbornosti osob, vykonávajících dohled nad technickým stavem silničních vozidel.

Cílem navrhované právní úpravy je v návaznosti na právní úpravu zákona upravit prováděcí předpis zejména v oblasti:

– provádění měření emisí,

– provádění technických prohlídek,

– vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti mechaniků měření emisí,

– vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti kontrolních techniků,

– upřesnění principů řízení jakosti v procesech provádění měření emisí a technických prohlídek,

– aplikace regulace v oblasti udělování oprávnění k provozování stanic technické kontroly s ohledem na změny časové náročnosti provádění technických prohlídek a promítnutí objektivních principů posuzování skutečného stavu věci.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/