148/10 Návrh základních postupů provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury; T: 22.6.2010 (výjimka z termínu)

Pro další úspěšné působení České republiky v ESA a účast českých průmyslových podniků i výzkumných organizací je nezbytné institucionálně zajistit spolupráci s ESA. Vláda za tímto účelem uložila usnesením č. 835 dne 2. července 2008 v bodě IV.3 ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ministru dopravy zpracovat a vládě do 30. září 2008 předložit návrh opatření nezbytných k zajištění provádění Úmluvy a Dohody.

Vzhledem ke komplexnosti problému a obtížnosti jednání nebyl termín dodržen a dosud nebyla na dalším postupu nalezena shoda.

V kontextu tohoto přístupu a dosavadní absence dohody resortů na dalším postupu se tímto navrhuje, aby vzhledem k naléhavosti a přínosu horizontálního přístupu k problematice kosmonautiky byly veškeré kosmické aktivity vlády České republiky koordinovány místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v rámci nově zřizovaného Výboru pro kosmické aktivity vlády České republiky. V rámci aktivit Výboru bude řešen i výše zmíněný původní úkol týkající se opatření nezbytných k zajištění provádění Úmluvy a Dohody.

Kosmické aktivity mají dopad na různé společenské oblasti, které představují příjemce nebo uživatele výsledků přesahujících akademickou sféru nebo průmysl. Kosmické aktivity jsou nejen vědeckou disciplínou, ale i hospodářskou disciplínou s obrovským politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. Proto je nutné ke zhodnocení veškerých možností otevřených České republice jejím vstupem do ESA, ale i zapojením České republiky do kosmických aktivit, zajistit účinnou koordinaci ústředních orgánů státní správy, případně i dalších subjektů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/