148/23 Novela nař. vl. č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady; T:7.9.2023

Novela nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady byla připravena v souvislosti se změnami provedenými v konsolidačním balíčku a za účelem splnění cílů programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala, že obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Předmětem novely nařízení vlády je navýšení sazeb úhrad z některých vydobytých nerostů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/