148/22 Návrh vyhlášky o stanovení technických podrobností, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb;T:15.9.2022

Cílem vyhlášky je v souladu se zmocněním obsaženým v 44 odst. odst. 9 zákona o elektronických komunikacích stanovit technické podrobnosti, rozsah a způsob poskytování jednotlivých doplňkových služeb k dílčím univerzálním službám podle písmen a) a b) v § 38 odst. 2 písm. d) zákona. Přijetím tohoto prováděcího právního předpisu dojde ke zrušení a nahrazení stávající vyhlášky č. 134/2012 Sb., o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny a ke stanovení podrobností jednotlivých doplňkových služeb uvedených v ustanovení § 44 zákona o elektronických komunikacích, konkrétně v odstavcích 1 až 4 a 6 až 8, které spadají do rámce univerzální služby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/