148/21 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020;T:4.10.2021

Návrh Strategie2020+ je vypracován v souladu s principy, cíli a zásadami současného eGovernmentu, které jsou reprezentovány programem Digitální Česko, rozvíjí především Informační koncepci České republiky v oblasti dílčího cíle 5.11 Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data. Strategie2020+ dále rozvíjí zásadní projekty nad prostorovými daty s celonárodním dopadem v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání a podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/