148/19 Vyhl. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění; T: 2. 12. 2019

Předložená novela vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění si klade za cíl posílení právní jistoty adresátů právních norem na základě zpětné vazby Evropské komise v infringementovém řízení. Nově vložená ustanovení tak upravují mimo jiné definice pojmů „celostátní cíl snížení expozice částicemi PM2,5“,„maximální expoziční koncentrace PM2,5“ a „ukazatel průměrné expozice PM2,5“.

/jak-na-