147/14 Návrh vyhlášky o registraci vozidel; T: 23.9.2014

Předkladatel přistoupil k přípravě zcela nového prováděcího právního předpisu s ohledem na zásadní přepracování zákonné úpravy dané oblasti a změnu prakticky všech příslušných zákonných ustanovení, jež mají být provedena.

Principem navrhované právní úpravy je v návaznosti na právní úpravu zákona stanovit podmínky pro vedení registru silničních vozidel v elektronické podobě. Na zákonné úrovni došlo ke koncepční změně vedení registru silničních vozidel, jakožto jednotného systému, nikoli jako dosud faktického souboru dílčích registrů vedených jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, jež předávají jimi zapisované údaje z těchto dílčích evidencí do centrálního registru silničních vozidel, přičemž tento dosavadní přístup neumožňuje plné využití možností elektronických databází a propojení na ostatní systémy státní správy.

Cílem navrhované vyhlášky je konkrétně stanovit zejména

– způsob vedení registru silničních vozidel a způsob a formu zápisu údajů do registru silničních vozidel,

– vzory příslušných žádostí,

– rozsah a obsah údajů uváděných v registru silničních vozidel,

– způsob a rozsah zápisů v dokladech k silničnímu vozidlu a vzory těchto dokladů,

– formu, provedení a obsah registračních značek a provedení tabulek s registrační značkou,

– způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle a

– náležitosti evidenční knihy a knihy jízd a způsob jejich vedení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/