147/10 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.; T: 7.7.2010

Na základě nového logistického modelu, kterým bylo předsunuto konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „MZ“) před didaktické testy a písemné práce a z dalších upřesňujících postupů vycházejících z tohoto logistického modelu, je třeba upravit některé části současně platné vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Předpokládané a navrhované úpravy budou ověřeny v tzv. maturitní generálkou, která se v režimu pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskuteční v říjnu 2010 ve středních školách, které o toto ověření projeví zájem.

Protože by k navrhovaným ustanovení předkládané novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., mělo být již přihlédnuto při organizaci a průběhu tzv. maturitní generálky, měla by být úprava potřebných ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. provedena před jejím začátkem. Je proto žádoucí vydat upravený prováděcí předpis ještě před zahájením nového školního roku 2010/2011.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/