147/21 Novela nař. vl. č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot;T:8.10.2021

Předkládaný návrh navazuje na novelu z. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a transponuje některá ustanovení tzv. směrnice RED II tím, že:

  • stanoví vstupní suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv;
  • zahrne mezi obsahové náležitosti zprávy o emisích i vyhodnocení splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie z obnovitelných zdrojů;
  • specifikuje požadavky na tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu;
  • upravuje požadavky na udržitelnost biopaliv.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/