146/17 NV o dispečerském řízení plynárenské soustavy; T: 6.10.2017

Návrh se výhradně dotýká vztahů mezi účastníky trhu s plynem ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, se kterými a rovněž s Českým plynárenským svazem a Operátorem trhu s energiemi (OTE, a.s.) byla tato problematika projednána v rámci za tímto účelem zřízené pracovní skupiny.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/