146/15 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích; T: 18.8.2015

Hlavní principy navrhované právní úpravy, související s transpozicí tabákové směrnice, jsou následující:

rozšíření předmětu úpravy zákona na elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření,
upřesnění podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní na dálku včetně povinnosti registrace,
stanovení povinnosti výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení,
oprávnění Ministerstva zemědělství v případě potřeby ochrany veřejného zdraví vydávat zákazy uvádění na trh určitých tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a přijmout vhodná opatření, pokud by tyto výrobky mohly představovat závažné riziko pro lidské zdraví,
odpovědnost Ministerstva zemědělství za provádění a vymáhání plnění povinností týkajících se tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a informování Evropské komise,
příslušnost Ministerstva zemědělství k zajištění systému správní pomoci a spolupráce pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potravin a koordinace činnosti zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací,
požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem.
Nad rámec transpozice tabákové směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. Podněty na úpravu jednotlivých ustanovení vzešly od spotřebitelů, dozorových orgánů a provozovatelů potravinářských podniků zastoupených například Potravinářskou komorou ČR nebo Svazem obchodu a cestovního ruchu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/