146/13 Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav; T: 30.10.2013

Podstatnou část řízení o pozemkových úpravách tvoří zeměměřické činnosti. Dosavadní znění vyhlášky postrádá jak nastavení postupů při spolupráci s katastrálním úřadem, tak i nastavení režimu pro situace, kdy se postup zeměměřických prací odchyluje od platných katastrálních předpisů a současně chybí upřesnění, kdy je třeba tyto předpisy beze zbytku dodržet.

Prioritním cílem je vypracování vyhlášky, jejíž obsah bude v souladu s novelizovaným zákonem č. 139/2002 Sb. Návrhem bude zároveň zajištěno upřesnění některých postupů a obsahu náležitostí návrhu pozemkových úprav při řízení o pozemkových úpravách.

Dotčenými subjekty jsou

  • vlastníci pozemků,
  • zemědělští podnikatelé,
  • stavebníci,
  • organizační složky státu příslušné hospodařit s majetkem státu,
  • zpracovatelé pozemkových úprav,
  • Český úřad zeměměřický a katastrální,
  • Státní pozemkový úřad,
  • dotčené orgány státní správy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/