146/11 NV o vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu; T: 4.7.2011

V současné době se nachází v legislativním procesu novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Jedním ze základních nedostatků tohoto zákona je neexistence komplexní úpravy přeshraničních přeměn. Stávající zákon upravuje pouze přeshraniční fúze a obsahuje dílčí úpravu převodu jmění na zahraničního společníka. Zůstává otázkou, zda lze uskutečňovat i jiné druhy přeshraničních přeměn. Výslovná úprava v této oblasti zatím chybí. Připravovaná novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev má tento zásadní nedostatek odstranit. Navrhuje se do zákona zakotvit jednak obecnou úpravu přeshraničních přeměn a jednak i úpravu jednotlivých druhů přeshraničních přeměn. Navrhovaná úprava též počítá s možností přeshraničního přemístění sídla.

Návrh zavádí vyhláškou seznam nezbytných písemností, které je nutné notáři předložit k tomu, aby vydal osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku. Notář zde na základě předložených osvědčení o zákonnosti a dalších listin ověří, zda je možno přeshraniční fúzi zapsat do obchodního rejstříku.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/