146/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky; T: 2.7.2010

Navrhovaná úprava přináší oproti platnému nařízení vlády č. 19/2003 Sb. změny téměř ve všech oblastech souvisejících se zajištěním bezpečnosti hraček. Nejzásadnějším způsobem byla dotčena oblast technických požadavků, které musí hračky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, kde jsou nově podrobně upraveny zejména chemické vlastnosti hraček.

Nařízení vlády v souladu se směrnicí 2009/48/ES nově stanoví jasné, přehledné a vyrovnané rozdělení povinností, které odpovídá úloze jednotlivých hospodářských subjektů v procesu uvádění výrobku na trh, resp. jeho distribuce. Předkládaný materiál výslovně upravuje například problematiku tzv. zplnomocněného zástupce nebo zajištění zpětné vysledovatelnosti hraček. Dále zavádí jako povinnou součást technické dokumentace analýzu chemických, fyzikálních, mechanických a elektrických nebezpečí a nebezpečí souvisejících s hořlavostí, hygienou a radioaktivitou, která může hračka představovat. V neposlední řadě navrhovaný materiál upravuje upozornění, kterými musí být jednotlivé druhy hraček opatřeny, a sjednocuje evropskou a českou terminologii v této oblasti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/