146/09 NV o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu; T: 1.9.2009

Novela vyhlášky č. 16/2001 Sb. reaguje na rozhodnutí vyjmout ze stávajícího textu vyhlášky ustanovení týkající se účetních výkazů, nahradit Automatizovaný rozpočtový informační systém (ARIS) novým Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) a přesunout některá další ustanovení vyhlášky č. 16/2001 Sb. do technické vyhlášky.

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) – se nevypracovává. Návrh novely vyhlášky obsahuje pouze změny technického charakteru.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/