146/08 Metodika komunikační strategie PPP projektu; T: 18.8.2008

Předkládaný materiál „Metodika Komunikační strategie PPP projektu“ je jedním z dokumentů, které vznikají na základě uzavřené smlouvy o dílo č.j. 11/20825/2008-114 mezi objednatelem Ministerstvo financí a zhotovitelem PPP Centrum, a.s. Činnosti vyplývající z uzavřené smlouvy zahrnují zejména přípravu a vyhotovení koncepčních metodických materiálů, popřípadě jejich aktualizaci a dále poradenství, stanoviska, konzultace a odborné asistence v souvislosti s Pilotními projekty, projekty na úrovni územních samosprávních celků a asistence v souvislosti s Twinningovou smlouvou CZ/2005/IB/FI/04 „Implementace PPP Politiky v České republice“. Předpokládá se, že veškeré materiály, doporučení a poskytnutá asistence budou využívány při přípravě a realizaci PPP projektů v ČR jak na úrovni vlády, tak na úrovni územních samosprávných celků.

Překládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/