146/23 Návrh vyhl. o hygienických požadavcích- prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí; T:21.8.2023

Východiskem nové vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, je nastavení mírnějších povinností a předání vybraných rozhodovacích kompetencí zřizovatelům, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a sociálně výchovné činnosti, provozovatelům živností definovaných § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině s počtem dětí více jak 12, přičemž tímto opatřením nedojde k ohrožení principů ochrany veřejného zdraví. Nově vytvořená vyhláška dále reflektuje požadavky vznesené na úpravu hygienického standardu antibyrokratickým balíčkem a odstraňuje obsoletní ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/