146/22 Novela vyhl. č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem;T:14.9.2022

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu změny rozsahu pozemních komunikací (dálnic), jejichž užití bude od 1. 1. 2023 podléhat povinnosti uhradit časový poplatek. Rozsah zpoplatněných komunikací se mění v důsledku již realizované, resp. v roce 2023 předpokládané dostavby dálniční sítě. Všechny nově zprovozňované úseky jsou proto navrženy ke zpoplatnění od počátku jejich uvedení do provozu v plnohodnotném čtyřpruhovém uspořádání, není a nebude tedy přistupováno k rozšiřování rozsahu výjimek oproti stavu roku 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 9. 2022.