146/21 Novela vyhl č. 589/2020 Sb., úprava poskytování cestovních náhrad;T:23.9.2021

Obsahem návrhu je mimořádná aktualizace průměrné ceny benzinu automobilového 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 9. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/