145/16 Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích; T: 11.8.2016

Cílem předkládaného návrhu zákona je především stabilizace a zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. V této souvislosti dochází rovněž k tomu, že tlumočnická činnost je vyčleněna do samostatného zákona (dříve součástí zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů) a je rozdělena na tlumočnickou a překladatelskou činnost.

V souladu s právem Evropské unie se zavádí právní nárok na zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů po splnění předem stanovených kritérií. Stanovení jednoznačných kvalifikačních požadavků by mělo vést k personálnímu zkvalitnění výkonu této profese, protože ji budou moci vykonávat pouze takové osoby, které splní určitý minimální standard, jenž lze po osobě vykonávající tlumočnickou nebo překladatelskou činnost vyžadovat.

S touto problematikou souvisí zdůraznění úlohy soudního tlumočníka a soudního překladatele jako osoby vykonávající službu ve veřejném zájmu v tom smyslu, že soudní tlumočníci ani soudní překladatelé nebudou moci bezdůvodně odmítat zadavatele z řad orgánů veřejné moci.

Pozitivní opatření, které by mělo vést k větší motivaci soudních tlumočníků a soudních překladatelů vykonávat tuto činnost, lze pak spatřovat v celkové revizi systému odměňování, tedy nejenom v navýšení samotné odměny, ale i v rozšíření okruhu nákladů a náhrad.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/