145/15 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za druhé čtvrtletí roku 2015; T: 24.7.2015

Materiál obsahuje vyhodnocení plnění Akčního plánu za druhé čtvrtletí roku 2015. Shrnuje podrobné informace o plnění jednotlivých opatření legislativního i nelegislativního charakteru. Materiál byl projednán na jednání Porady ekonomických ministrů rozšířeném o zástupce sociálních partnerů dne 16. 74. 2015 a doplněn na základě výsledků tohoto jednání. Další vyhodnocení plnění Akčního plánu proběhne v září 2015.

Související soubory