145/10 Novela zákona o technických požadavcích na výrobky; T: 8.7.2010

Důvodem pro předložení návrhu zákona je transpozice nově přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Většina ustanovení směrnice je transponována současně předkládaným nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na bezpečnost hraček. Pro úpravu nových oblastí v nařízení vlády je ovšem nutné, aby zákon č. 22/1997 Sb., který je nařízením vlády prováděn, obsahoval odpovídající zmocňovací ustanovení a další náležitosti. Směrnice například nově zavádí právní instituty, jako jsou pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci nebo možnost orgánu dozoru dát notifikované osobě podnět k přezkumu jí vydaného certifikátu, ukládá nové druhy povinností jednotlivým hospodářským subjektům, jakož i notifikovaným osobám. Jejich implementaci je nutné provést přímo na úrovni zákona nikoli prováděcího právního předpisu.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/