145/08 Řízení rizik v projektech PPP; T: 18.8.2008

Předkládaný materiál „Řízení rizik v projektech PPP“ je jedním z dokumentů, které vznikají v rámci poskytnutí odborné pomoci hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Projekt probíhá na základě uzavřené twinningové smlouvy č. CZ 2005/017/518.02.04.0001, jejímž předmětem je „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR“.

Twinningový projekt zajišťuje zpracování metodik do podrobných manuálů a vyškolení dostatečného počtu specialistů v jejich užívání. Zaměřuje se na specifické oblasti implementace PPP a zajišťuje výstupy, které jsou komplementární s výstupy projektu technické asistence (Smlouva o technické asistenci č. CZ05.02.04.02.0002). Hlavním příjemcem je MF. Využití výše uvedených metodických materiálů v rámci procesu řízení PPP projektů je uvedeno ve schématu, které tvoří přílohu předkládací zprávy.   

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/