145/23 Návrh rozpočtu SFPI na rok 2024 a výhledu na roky 2025–2026; T:18.8.2023

Předkládaný návrh rozpočtu je zpracován v oznámených limitech s uvedením nadpožadavků v oblasti příjmů a výdajů. V roce 2024 i v letech 2025–2026 bude Fond poskytovat podpory v oblasti bydlení a v oblasti revitalizace či regenerace území, a to jak ve formě dotací, tak nízkoúročených úvěrů, či v jejich kombinaci. Celkové příjmy jsou pro rok 2024 navrhovány v objemu 4,024 mld. Kč, výdaje pak v objemu 4,514 mld. Kč. Záporné saldo hospodaření ve výši 0,490 mld. Kč, které bude financováno z prostředků na bankovních účtech Fondu, je způsobeno poskytnutím vyššího objemu úvěrů, než činí jejich splátky, hrazením úrokových dotací v programu Panel (smlouvy z let 2001–2010) a částečně i vyššími výdaji na zajištění podpor a správu Fondu, než činí úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů a přijaté poplatky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cznejpozději do 18. 8. 2023

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/