145/22 Novela vyhl. č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným;T:14.9.2022

Změny v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací spočívají v nově zprovozněných úsecích dálnic a změny délek úseků silnic I. třídy z důvodu výstavby obchvatů měst a obcí, které budou zprovozněny v průběhu roku 2022 a 2023. Dále pak dojde ke změně délek zpoplatněných úseků dálnic a silnic I. třídy z důvodu přepočítání jejich délek dle Metodiky tvorby mýtných úseků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/