145/19 Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu; T: 20.11.2019

„Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu“ má být v souladu s nařízením integrovaným plánovacím dokumentem v oblasti energetiky a klimatu. Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích Energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/