144/16 Novela zákona o kyberbetické bezpečnosti; T: 8.8.2016

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/xy/EU ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále jen „směrnice “), která byla přijata za účelem dosažení vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů, na nichž je do značné míry postaveno fungování naší společnosti a hospodářství. Tyto sítě a informační systémy představují totiž jeden ze základních prvků fungování vnitřního trhu Evropské unie (dále jen „EU“) a předpokladů pro realizaci svobod prosazovaných v rámci EU (svoboda pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb). Směrnice musí být v souladu s právem EU zapracována do českého právního řádu ve stanovené transpoziční lhůtě, která činí 21 měsíců od nabytí její platnosti.

Česká republika je tak povinna v souladu s požadavky směrnice zavést opatření vedoucí ke zlepšení její připravenosti pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a posílení spolupráce s dalšími členskými státy EU. Návrh zákona pak rozšiřuje osobní působnost již stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb, správce informačních systémů základních služeb a provozovatele informačních systémů základních služeb, kteří působí např. v oblastech energetiky nebo dopravy, a na klíčové poskytovatele digitálních služeb (platforem pro elektronické obchodování, vyhledávačů apod.). Na tyto nově regulované skupiny subjektů jsou vztaženy povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, které od nich vyžadují, aby přijaly odpovídající kroky v zájmu řízení bezpečnostních rizik a oznamování případů kybernetických bezpečnostních incidentů Národnímu bezpečnostnímu úřadu, potažmo jeho organizační části – vládnímu CERT, nebo národnímu CERT.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/